ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
147
เดือนนี้
2,021
เดือนที่แล้ว
5,857
ปีนี้
55,306
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
222,208
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28นายดำรงค์ ทองมูล
ประธานชมรมนายบุญธรรม มังสาสติ
รองประธานชมรมนายดวงคำ ใหม่เขียว
รองประธานชมรมนายฝน ดุมไม้
เหรัญญิกนายอินสอน บุญสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิกนายสมคิด ยะเสน
เลขานุการนายสุคำ เตปา
ผู้ช่วยเลขานุการนายยุทธนา ทิพย์พรหม
ประชาสัมพันธ์นายประเสริฐ สุขสบาย
กรรมการนายรัตน์ ปัญญายอง
กรรมการนายแปลา มาพอ
กรรมการนายอินทร์ ผ่องแข
กรรมการนายติ๊บ ฉลอง
กรรมการนายทอน กันธจร
กรรมการนายบุญยืน ใจชื่น
กรรมการนายแก้ว พร้อมใจ
กรรมการนายพรหมมา พุทธเหมาะ
กรรมการนายสงวน ทองมูล
กรรมการนายดวงคำ นากล้า
กรรมการนายผดุง สุขใจ
กรรมการนายตั๋น จันทร์ช่วย
กรรมการนางดี ยะมะโน
กรรมการนายมา สุรินต๊ะ
กรรมการนายดวงจันทร์ ดุมเพชร
กรรมการนายสงวน ศิลปเสริฐ
กรรมการ