ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 18/256627 กันยายน 2566
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก26 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 124/256626 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 126/256626 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 125/256626 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 123/256625 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 122/256625 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 121/256625 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 120/256625 กันยายน 2566
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 095/256622 กันยายน 2566
ใบสั่งจ้าง 094/256621 กันยายน 2566
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/256621 กันยายน 2566
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 093/256614 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 118/256611 กันยายน 2566
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 119/256611 กันยายน 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของศพด.บ้านกาดฮาว29 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านกาดฮาว25 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ25 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพทย์มือถือ) กองการศึกษา25 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพทย์มือถือ) กองช่าง25 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพทย์มือถือ) กองคลัง25 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพทย์มือถือ) สำนักปลัด25 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง)25 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ21 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กบ 978720 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกู้ชีพกู้ภัย13 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)12 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)08 กันยายน 2566
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง08 กันยายน 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก25 กันยายน 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขา อบต.สะลวง25 กันยายน 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว09 สิงหาคม 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว08 สิงหาคม 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านนาหืก01 มิถุนายน 2566
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 123 พฤษภาคม 2566
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 223 พฤษภาคม 2566
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 323 พฤษภาคม 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ09 มีนาคม 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก06 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก จำนวน 3 สาย06 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 230 มกราคม 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการขยายไหล่ทางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก27 มกราคม 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต06 มกราคม 2566
ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย20 ธันวาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 256604 กันยายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256617 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.256610 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.256607 กรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256606 มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256609 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.256607 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256607 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256609 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256609 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256504 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256506 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256503 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.256526 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 406 ตุลาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1