ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
5,577
ปีนี้
44,485
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
164,410
ไอพี ของคุณ
3.236.146.28

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 017/256607 ธันวาคม 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 016/256602 ธันวาคม 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/256630 พฤศจิกายน 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 028/256629 พฤศจิกายน 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 027/256629 พฤศจิกายน 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 026/256625 พฤศจิกายน 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 014/256623 พฤศจิกายน 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 024/256622 พฤศจิกายน 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 025/256622 พฤศจิกายน 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 013/256622 พฤศจิกายน 2565
ประกาศขายพัสดุชำรุด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว)21 พฤศจิกายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/256617 พฤศจิกายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/256617 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผลการขายพัสดุชำรุด16 พฤศจิกายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 2/256615 พฤศจิกายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก06 ธันวาคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน อบต.สะลวง 01 ธันวาคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระติกน้ำร้อน อบต.สะลวง28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการกำหนดตำแหน่งรองปลัด23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(กระสอบทราย)21 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายางข้อความ21 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของกองการศึกษา จำนวน 1 ชุด15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน10 พฤศจิกายน 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ08 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 202 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย28 ตุลาคม 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.12 ตุลาคม 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก09 มิถุนายน 2565
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ17 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 812 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน21 เมษายน 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว08 เมษายน 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างรางรระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก05 เมษายน 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง23 มีนาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ23 มีนาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย17 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 มีนาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256506 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256503 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.256526 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 406 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.256508 กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256517 สิงหาคม 2565
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 306 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256506 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256514 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256511 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256505 เมษายน 2565
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่่ 205 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256507 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256508 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256406 มกราคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1