ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
34,961
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
69,455
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ใบสั่งจ้างเลขที่ 99/256324 กันยายน 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 23-2563 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน23 กันยายน 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 22-2563 โครงการก่่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 318 กันยายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 112/256317 กันยายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 111/256316 กันยายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 98/256316 กันยายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 97/256315 กันยายน 2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/256311 กันยายน 2563
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 10/2563 10 กันยายน 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 309 กันยายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 109/256309 กันยายน 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 608 กันยายน 2563
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 9/2563 (จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์)02 กันยายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 108/256301 กันยายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 107/256326 สิงหาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256424 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 221 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,700 บาท17 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ16 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 16 กันยายน 2563
ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 15 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก15 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านแม่ก๊เปียง (3 รายการ)14 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (เพิ่มสวนหย่อมให้แก่ชุมชน) 11 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าศพด.บ้านกาดฮาว10 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 09 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ02 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพลาสติก (ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน)02 กันยายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,50101 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว ประจำเดือน กันยายน 256301 กันยายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน09 กันยายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก09 กันยายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 25 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ19 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน17 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก16 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 312 มิถุนายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย09 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง28 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายสะพาน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย18 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ศพด.บ้านกาดฮาว29 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 829 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว22 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก20 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกทาง25 กุมภาพันธ์ 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256309 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256304 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256301 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 01 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256305 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.256307 พฤษภาคม 2563
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2563303 เมษายน 2563
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256303 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256305 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.256304 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.256206 มกราคม 2563
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 03 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256211 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256205 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 256201 ตุลาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1