ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัด

เฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,595
เดือนที่แล้ว
3,512
ปีนี้
28,646
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
107,013
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 90/256416 กันยายน 2564
ใบสั่งซื้อ ลเขที่ 89/256415 กันยายน 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 89/256414 กันยายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 88/256410 กันยายน 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 88/256410 กันยายน 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 86/256410 กันยายน 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 87/256410 กันยายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 86/256407 กันยายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 85/256407 กันยายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 84/256407 กันยายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 87/256407 กันยายน 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 85/256407 กันยายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 82/256427 สิงหาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/256426 สิงหาคม 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 82/256425 สิงหาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,980 บาท16 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งบานเลื่อนประตู15 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2,280 บาท14 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 10 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงห้องศูนย์กู้ชีพกู้ภัย10 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง10 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,927 บาท10 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร07 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ07 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ07 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์07 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว07 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง03 กันยายน 2564
ประกาศ ผู้่ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์26 สิงหาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์26 สิงหาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างสถานนีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก08 กรกฎาคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง29 มิถุนายน 2564
ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 327 เมษายน 2564
ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 219 เมษายน 2564
ประกาศรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต.สะลวง11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน19 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน15 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ12 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย08 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.สะลวง27 ตุลาคม 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน09 กันยายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก09 กันยายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน สิงหาคม 256406 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน กรกฎาคม 256409 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน มิถุนายน 256406 กรกฎาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 305 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 256407 มิถุนายน 2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน เมษายน 256403 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 256405 เมษายน 2564
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256401 เมษายน 2564
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256402 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน มกราคม 256402 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี256405 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256307 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256311 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256302 ตุลาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1