ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
698
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
26,681
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
61,175
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างหอถังสูง ศพด.บ้านกาดฮาว10 กรกฎาคม 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 19-2563 โครงการก่อสร้างราวกันตก หมูที่ 2 บ้านสะลวงใน30 มิถุนายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 87/256330 มิถุนายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 77/256330 มิถุนายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 76/256329 มิถุนายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 75/256325 มิถุนายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 74/256325 มิถุนายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 86/256325 มิถุนายน 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 422 มิถุนายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 72/256318 มิถุนายน 2563
ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/256318 มิถุนายน 2563
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 17-2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่3 จำนวน 2 สาย17 มิถุนายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 71/256317 มิถุนายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 85/256315 มิถุนายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 84/256315 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก08 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ01 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 30 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์30 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัสน์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 29 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างราวกันตก ม.2 26 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 125 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ25 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 460 บาท25 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ24 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก18 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางข้อความ17 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย15 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง15 มิถุนายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ15 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 25 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ19 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน17 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก16 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 312 มิถุนายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย09 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง28 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายสะพาน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย18 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ศพด.บ้านกาดฮาว29 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 829 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว22 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก20 เมษายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกทาง25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างหอถังสูง 150,000 บาท24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างรั้วประตูทางเข้าออก อบต.สะลวง 500,000 บาท19 กุมภาพันธ์ 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256301 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 01 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256305 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.256307 พฤษภาคม 2563
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2563303 เมษายน 2563
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256303 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256305 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.256304 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.256206 มกราคม 2563
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 03 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256211 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256205 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 256201 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256201 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256205 กันยายน 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1