ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
1,248
เดือนที่แล้ว
3,132
ปีนี้
10,335
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
88,702
ไอพี ของคุณ
3.236.228.250

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 47/256408 เมษายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 50/256407 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพร02 เมษายน 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/256401 เมษายน 2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 49/256431 มีนาคม 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 48/256423 มีนาคม 2564
ใบสั่งซื้อ 44/256422 มีนาคม 2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/256419 มีนาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 43/256419 มีนาคม 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/256418 มีนาคม 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 46/256415 มีนาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 41/2564 (กระสอบทราย)15 มีนาคม 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 45/256412 มีนาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 39/256404 มีนาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 40/256404 มีนาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ08 เมษายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล07 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถประชาสัมพันธ์ติดเครื่องเสียงพร้อมน้ำมัน23 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ 19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าสร้างฝาย15 มีนาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย15 มีนาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผท 998912 มีนาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ04 มีนาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 03 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านกาดฮาว เดือน มีนาคม 256401 มีนาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต.สะลวง11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน19 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน15 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ12 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย08 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.สะลวง27 ตุลาคม 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน09 กันยายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก09 กันยายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 25 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ19 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน17 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก16 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 256405 เมษายน 2564
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256401 เมษายน 2564
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256402 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน มกราคม 256402 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี256405 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256307 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256311 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256302 ตุลาคม 2563
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256309 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256304 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256301 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 01 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256305 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1