ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
536
เดือนที่แล้ว
3,453
ปีนี้
26,485
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
146,410
ไอพี ของคุณ
3.233.217.106

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/256501 สิงหาคม 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 81/256520 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 83/256520 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/256507 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/256506 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 81/256501 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่74/256501 กรกฎาคม 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่73/256530 มิถุนายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 14/256529 มิถุนายน 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 72/256529 มิถุนายน 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 80/256528 มิถุนายน 2565
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 222 มิถุนายน 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๖๙/๒๕๖๕21 มิถุนายน 2565
ใบสั่งจ้างเลขที่ 76/256521 มิถุนายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/256520 มิถุนายน 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ศพด.บ้านกาดฮาว02 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ01 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค์20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ07 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช้คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ06 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา05 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซ่มเครื่องคอมพิวเตอร์01 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 01 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน30 มิถุนายน 2565
ประการผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์29 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 328 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก27 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก27 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หมู่ที่ 724 มิถุนายน 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก09 มิถุนายน 2565
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ17 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 812 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน21 เมษายน 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว08 เมษายน 2565
ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างรางรระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก05 เมษายน 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง23 มีนาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ23 มีนาคม 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย17 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 มีนาคม 2565
ประกาศ ราคากลางตามโ่ครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก04 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (หมวดห้วยเต๋ยพัฒนา)19 มกราคม 2565
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานข้ามห้วย อ่างเก็บน้ำ ม.212 มกราคม 2565
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก12 มกราคม 2565
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่า 4 บ้านกาดฮาว11 มกราคม 2565
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 306 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256506 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256514 มิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256511 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256505 เมษายน 2565
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่่ 205 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256507 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256508 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256406 มกราคม 2565
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256506 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256407 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256404 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน กันยายน 256404 ตุลาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 401 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน สิงหาคม 256406 กันยายน 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1