ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
160
เดือนนี้
1,373
เดือนที่แล้ว
4,749
ปีนี้
15,013
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
49,507
ไอพี ของคุณ
3.226.243.36

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก08 เมษายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 59/256307 เมษายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 55/256303 เมษายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 58/256302 เมษายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 55/256301 เมษายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 56/256301 เมษายน 2563
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 57/256301 เมษายน 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 53/256331 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงานประจำกองช่าง31 มีนาคม 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ื 54/256331 มีนาคม 2563
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสีและหลังคากันสาด27 มีนาคม 2563
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 50/256327 มีนาคม 2563
ใบสั่งจ้าง 51/256327 มีนาคม 2563
ใบสั่งซื้อ 54/256327 มีนาคม 2563
สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง27 มีนาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว07 เมษายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้06 เมษายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นน้ำ03 เมษายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ02 เมษายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว01 เมษายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง01 เมษายน 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อบต.สะลวง31 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงานประจำสำนักปลัด31 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงานประจำกองช่าง31 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,160 บาท31 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย27 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ26 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบทราย26 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 10,000 บาท24 มีนาคม 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 มีนาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกทาง25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างหอถังสูง 150,000 บาท24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางก่อสร้างรั้วประตูทางเข้าออก อบต.สะลวง 500,000 บาท19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 215,000 บาท07 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. 190,000 บาท27 ธันวาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก19 มิถุนายน 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก31 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศพด.ในสังกัด อบต.สะลวง27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน23 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ 2 บ้านสะลวงใน24 เมษายน 2562
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก17 เมษายน 2562
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2563303 เมษายน 2563
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 256303 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.256305 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.256304 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.256206 มกราคม 2563
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 03 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256211 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256205 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 256201 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256205 กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256209 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256201 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256204 มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256202 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256206 มีนาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1