ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,800
เดือนที่แล้ว
3,874
ปีนี้
2,800
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
122,725
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 24/256524 ธันวาคม 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.21 มกราคม 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 29/256520 มกราคม 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 32/256513 มกราคม 2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256513 มกราคม 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 28/256512 มกราคม 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 27/256511 มกราคม 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ื 28/256507 มกราคม 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 31/256507 มกราคม 2565
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 30/256507 มกราคม 2565
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 23/256524 ธันวาคม 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 25/256524 ธันวาคม 2564
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จอกพร้อมระบบกรองน้ำ21 ธันวาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 26/256520 ธันวาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 20/256509 ธันวาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในปีงบประมาณ 256424 ธันวาคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม20 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก19 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว19 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน13 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น12 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาตั้งศูนย์ปรับถ่วงล้อ11 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน07 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์07 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ07 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง07 มกราคม 2565
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง24 ธันวาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตั้งด่านชุมชน24 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านกาดฮาว23 ธันวาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์20 ธันวาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานข้ามห้วย อ่างเก็บน้ำ ม.212 มกราคม 2565
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก12 มกราคม 2565
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่า 4 บ้านกาดฮาว11 มกราคม 2565
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างสถานนีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก08 กรกฎาคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง29 มิถุนายน 2564
ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 327 เมษายน 2564
ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 219 เมษายน 2564
ประกาศรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต.สะลวง11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน19 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน15 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ12 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย08 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว04 พฤศจิกายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256406 มกราคม 2565
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256506 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256407 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256404 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน กันยายน 256404 ตุลาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 401 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน สิงหาคม 256406 กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน กรกฎาคม 256409 สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน มิถุนายน 256406 กรกฎาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 305 กรกฎาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 256407 มิถุนายน 2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน เมษายน 256403 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 256405 เมษายน 2564
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256401 เมษายน 2564
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256402 มีนาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1