ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
2,126
เดือนที่แล้ว
3,247
ปีนี้
17,640
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
96,007
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 61/256418 มิถุนายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 65/256418 มิถุนายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 64/256414 มิถุนายน 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 59/256411 มิถุนายน 2564
ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/256409 มิถุนายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 63/256409 มิถุนายน 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 62/256431 พฤษภาคม 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 61/256431 พฤษภาคม 2564
ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/256425 พฤษภาคม 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 60/256425 พฤษภาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 57/256424 พฤษภาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 55/256420 พฤษภาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 54/256420 พฤษภาคม 2564
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 56/256420 พฤษภาคม 2564
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 58/256414 พฤษภาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง18 มิถุนายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.สะลวง18 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง15 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ ของโรงเรียน 3 แห่ง15 มิถุนายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน14 มิถุนายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ11 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจัดทำเอง 09 มิถุนายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ09 มิถุนายน 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก31 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์31 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ปีการศึกษา 1/2564 27 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรายานยนต์25 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ25 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียน 3 แห่ง ปีการศึกษา 1/2564 25 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว24 พฤษภาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 327 เมษายน 2564
ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 219 เมษายน 2564
ประกาศรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต.สะลวง11 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน19 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน15 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ12 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย08 มกราคม 2564
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว04 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อบต.สะลวง27 ตุลาคม 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน09 กันยายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก09 กันยายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 25 มิถุนายน 2563
ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ19 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 256407 มิถุนายน 2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน เมษายน 256403 พฤษภาคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 256405 เมษายน 2564
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256401 เมษายน 2564
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256402 มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน มกราคม 256402 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน ธันวาคม 256305 มกราคม 2564
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี256405 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256307 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.256311 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.256302 ตุลาคม 2563
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256309 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.256304 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.256301 กรกฎาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1