ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
2,683
เดือนที่แล้ว
4,372
ปีนี้
16,109
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
28,504
ไอพี ของคุณ
34.204.203.142

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด11 พฤศจิกายน 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 13/2563 (ตัดหญ้า หมู่ที่ 3)11 พฤศจิกายน 2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 13/256306 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 256205 พฤศจิกายน 2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 11/2563 (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)01 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านกาดฮาว ประจำเดือน พฤศจิกายน 256201 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาการกลางวัน ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256201 พฤศจิกายน 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 12/2563 (ตัดหญ้า ม.7ป31 ตุลาคม 2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 10/2563 (ซื้อวัสดุสำนักงาน)31 ตุลาคม 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 325 ตุลาคม 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 8/2563 (ซ่อมรถกู้ชีพกู้ภัย)22 ตุลาคม 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 621 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.256221 ตุลาคม 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 315 ตุลาคม 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 515 ตุลาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,030.-บาท04 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ01 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก31 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว31 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของโรงเรียน30 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก30 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 624 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน ขม 509822 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าศพด.บ้านกาดฮาว22 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง22 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ11 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน03 ตุลาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง03 ตุลาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก19 มิถุนายน 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก31 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศพด.ในสังกัด อบต.สะลวง27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน23 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ 2 บ้านสะลวงใน24 เมษายน 2562
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก17 เมษายน 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ11 เมษายน 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก15 มีนาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง13 มีนาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย12 มีนาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.สะลวง 690,000 บาท30 มกราคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.สะลวง23 มกราคม 2562
ประกาศราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย17 มกราคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมก่อสร้างดาด คสล.04 มกราคม 2562
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 256201 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256205 กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256209 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256201 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256204 มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256202 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256206 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256206 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256104 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256106 ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256106 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256101 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256110 กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256106 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย 256103 กรกฎาคม 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1