ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
3,559
เดือนที่แล้ว
3,756
ปีนี้
7,315
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
19,710
ไอพี ของคุณ
3.80.4.76

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 617 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 94/256213 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 93/256210 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 87/2562 ( กระดาษ)06 กันยายน 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 25/2562 (โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3)05 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 91/2562 (ติดตั้งสายแลน)03 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 86/2562 (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)02 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 90/2562 (ตัดหญ้า หมู่ที่ 5)30 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 83/2562 (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)30 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 82/256230 สิงหาคม 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 328 สิงหาคม 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน26 สิงหาคม 2562
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน26 สิงหาคม 2562
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2562 (เครื่องปรับอากาศ)26 สิงหาคม 2562
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 88/2562 (ตัดหญ้า หมู่ที่ 7)23 สิงหาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 13 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์10 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ06 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ)06 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ศพด.บ้านกาดฮาว06 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ06 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 303 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายแลน03 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ02 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านกาดฮาวเดือน กันยายน 6202 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง กันยายน 6202 กันยายน 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ30 สิงหาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น30 สิงหาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.แม่ก๊ะเปียง30 สิงหาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา30 สิงหาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก19 มิถุนายน 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก31 พฤษภาคม 2562
ประกาศราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศพด.ในสังกัด อบต.สะลวง27 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน23 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ 2 บ้านสะลวงใน24 เมษายน 2562
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก17 เมษายน 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ11 เมษายน 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก15 มีนาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง13 มีนาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย12 มีนาคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.สะลวง 690,000 บาท30 มกราคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.สะลวง23 มกราคม 2562
ประกาศราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย17 มกราคม 2562
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมก่อสร้างดาด คสล.04 มกราคม 2562
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256205 กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256209 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256201 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256204 มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256202 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256206 มีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256206 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256104 มกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256106 ธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256106 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256101 ตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256110 กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256106 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย 256103 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256105 มิถุนายน 2561
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1