ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
37,349
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
71,843
ไอพี ของคุณ
34.234.207.100นายดำรงค์ ทองมูล
ประธานชมรมนายบุญธรรม มังสาสติ
รองประธานชมรมนายดวงคำ ใหม่เขียว
รองประธานชมรมนายฝน ดุมไม้
เหรัญญิกนายอินสอน บุญสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิกนายสมคิด ยะเสน
เลขานุการนายสุคำ เตปา
ผู้ช่วยเลขานุการนายยุทธนา ทิพย์พรหม
ประชาสัมพันธ์นายประเสริฐ สุขสบาย
กรรมการนายรัตน์ ปัญญายอง
กรรมการนายแปลา มาพอ
กรรมการนายอินทร์ ผ่องแข
กรรมการนายติ๊บ ฉลอง
กรรมการนายทอน กันธจร
กรรมการนายบุญยืน ใจชื่น
กรรมการนายแก้ว พร้อมใจ
กรรมการนายพรหมมา พุทธเหมาะ
กรรมการนายสงวน ทองมูล
กรรมการนายดวงคำ นากล้า
กรรมการนายผดุง สุขใจ
กรรมการนายตั๋น จันทร์ช่วย
กรรมการนางดี ยะมะโน
กรรมการนายมา สุรินต๊ะ
กรรมการนายดวงจันทร์ ดุมเพชร
กรรมการนายสงวน ศิลปเสริฐ
กรรมการ