ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
3,014
เดือนที่แล้ว
3,097
ปีนี้
41,072
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
75,566
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166


กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม ข้อ 2 (2) (3) (4) และ (5) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564

25 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

30 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
29 ตุลาคม 2563

ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
29 กันยายน 2563

ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
22 กันยายน 2563

เชิญชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ สแกน QR Code ให้คะแนนความพึงพอใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ 

31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  ไตรมาสที่ 3 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
08 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ประกาศผลสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง

29 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

26 พฤษภาคม 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงาจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง

08 พฤษภาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองช่าง

07 พฤษภาคม 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบใบคำร้องขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
16 เมษายน 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
16 เมษายน 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
16 เมษายน 2563

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯเพือการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
15 เมษายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (177 รายการ)