ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,800
เดือนที่แล้ว
3,874
ปีนี้
2,800
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
122,725
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239
1
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
19 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
14 มกราคม 2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศขายพัสดุชำรุด กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
25 ตุลาคม 2564

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
25 ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
25 ตุลาคม 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
06 ตุลาคม 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
06 ตุลาคม 2564

รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
01 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดแนบพร้อมนี้

24 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดแนบพร้อมนี้

20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
11 สิงหาคม 2564

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ด้วยสำนักงานก.พ.ร.กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตาม QR Code ที่แนบมานี้

05 สิงหาคม 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดแนบพร้อมนี้

04 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (229 รายการ)