ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัด

เฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,595
เดือนที่แล้ว
3,512
ปีนี้
28,646
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
107,013
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดแนบพร้อมนี้

24 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดแนบพร้อมนี้

20 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
11 สิงหาคม 2564

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ด้วยสำนักงานก.พ.ร.กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตาม QR Code ที่แนบมานี้

05 สิงหาคม 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดแนบพร้อมนี้

04 สิงหาคม 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
02 กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education ไปยังประชาชนทั่วไป โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
ระบบแอนดรอยด์ ดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.go.th.civic
ระบบ iOS ดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.apple.com/app/id1545105364

03 พฤษภาคม 2564

งบรายรับ-รายจ่าย  ข้อมูล  ณ  วันที่ 29 เมษายน  2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
29 เมษายน 2564

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
16 เมษายน 2564

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
05 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  2  ประจำปีงบประมาณ  2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
05 เมษายน 2564

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวคิดต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความรู้ทางด้านกฎหมายที่สำคัญในชีวิตประจำวันและมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 

31 มีนาคม 2564

คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
16 มีนาคม 2564

ใครบ้างฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ ใช่เราหรือเปล่า...ตามไปดูกันเลยครับ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
05 มีนาคม 2564

สรุปมาตรการการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
01 มีนาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (219 รายการ)