ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัด

เฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,595
เดือนที่แล้ว
3,512
ปีนี้
28,646
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
107,013
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์25 ก.ค. 2562
2มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11 ก.ค. 2562
3มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ18 มิ.ย. 2562
4มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ11 ม.ค. 2562
5มาตรการป้องกันการรับสินบน6 พ.ย. 2561
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ25 ต.ค. 2561
7มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท11 ต.ค. 2561
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2561

1