ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,731
ปีนี้
22,496
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
142,421
ไอพี ของคุณ
44.192.114.32
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง1 มี.ค. 2565
2การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน6 ม.ค. 2565
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25655 ม.ค. 2565
4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์25 ก.ค. 2562
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11 ก.ค. 2562
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ18 มิ.ย. 2562
7มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ11 ม.ค. 2562
8มาตรการป้องกันการรับสินบน6 พ.ย. 2561
9มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ25 ต.ค. 2561
10มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท11 ต.ค. 2561
11มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2561

1