ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
176
เดือนนี้
1,497
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
1,497
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
13,892
ไอพี ของคุณ
34.204.179.0
ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 34 ก.ค. 2562
2รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 4 เม.ย. 2562
3แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่3 2 เม.ย. 2562
4รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256118 ม.ค. 2562
5รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561)9 ม.ค. 2562
6แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่2 2 ม.ค. 2562
7งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ต.ค. 2561
8แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่1 1 ต.ค. 2561
9รายงานผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 8 ต.ค. 2561
10รายงานผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561) 4 เม.ย. 2561
11รายงานทางการเงิน : รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 256019 ต.ค. 2560
12 รายงานทางการเงิน : งบแสดงฐานะการเงิน ปี 255819 พ.ย. 2558
13 รายงานทางการเงิน : กระดาษทำการ ปี 5714 พ.ย. 2557
14รายงานทางการเงิน : กระดาษทำการ ปี 5612 ต.ค. 2556
15รายงานทางการเงิน : งบทรัพย์สิน ปี 5612 ต.ค. 2556
16รายงานทางการเงิน : รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด12 ต.ค. 2556
17รายงานทางการเงิน : งบแสดงฐานะการเงิน ปี 255612 ต.ค. 2556
18รายงานทางการเงิน : งบรายรับ- รายจ่ายตามงบประมาณ 56 12 ต.ค. 2556
19รายงานทางการเงิน : งบทดลอง ปี 2556 (หลังปิดบัญชี)12 ต.ค. 2556

1