ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
101
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
2,388
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
37,349
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
71,843
ไอพี ของคุณ
34.234.207.100
ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 223 ธ.ค. 2562
2 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256211 ต.ค. 2562
3รายรับ - รายจ่าย จริง ประจำปีงบประมาณ 256211 ต.ค. 2562
4รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 49 ต.ค. 2562
5แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 130 ก.ย. 2562
6รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 34 ก.ค. 2562
7แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 41 ก.ค. 2562
8รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 4 เม.ย. 2562
9แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่3 2 เม.ย. 2562
10รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256118 ม.ค. 2562
11รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561)9 ม.ค. 2562
12แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่2 2 ม.ค. 2562
13งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ต.ค. 2561
14แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่1 1 ต.ค. 2561
15รายงานผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 8 ต.ค. 2561
16รายงานผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561) 4 เม.ย. 2561
17รายงานทางการเงิน : รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 256019 ต.ค. 2560
18 รายงานทางการเงิน : งบแสดงฐานะการเงิน ปี 255819 พ.ย. 2558
19 รายงานทางการเงิน : กระดาษทำการ ปี 5714 พ.ย. 2557
20รายงานทางการเงิน : กระดาษทำการ ปี 5612 ต.ค. 2556

12  >> >|