ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
2,579
เดือนที่แล้ว
4,413
ปีนี้
2,579
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
37,073
ไอพี ของคุณ
35.175.201.14
ลำดับรายการวันที่
1 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256211 ต.ค. 2562
2รายรับ - รายจ่าย จริง ประจำปีงบประมาณ 256211 ต.ค. 2562
3รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 49 ต.ค. 2562
4แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 130 ก.ย. 2562
5รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 34 ก.ค. 2562
6แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 41 ก.ค. 2562
7รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 4 เม.ย. 2562
8แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่3 2 เม.ย. 2562
9รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256118 ม.ค. 2562
10รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561)9 ม.ค. 2562
11แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่2 2 ม.ค. 2562
12งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ต.ค. 2561
13แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่1 1 ต.ค. 2561
14รายงานผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 8 ต.ค. 2561
15รายงานผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561) 4 เม.ย. 2561
16รายงานทางการเงิน : รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 256019 ต.ค. 2560
17 รายงานทางการเงิน : งบแสดงฐานะการเงิน ปี 255819 พ.ย. 2558
18 รายงานทางการเงิน : กระดาษทำการ ปี 5714 พ.ย. 2557
19รายงานทางการเงิน : กระดาษทำการ ปี 5612 ต.ค. 2556
20รายงานทางการเงิน : งบทรัพย์สิน ปี 5612 ต.ค. 2556

12  >> >|