ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
160
เดือนนี้
1,373
เดือนที่แล้ว
4,749
ปีนี้
15,013
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
49,507
ไอพี ของคุณ
3.226.243.36นายสมคิด ดุมไม้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

นายสนิท กิติกร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

นางรัสนา แสงทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

นางกัลยา เย็นใจ
ส.อบต.หมู่1


นายอภิชาติ บัวหนอง
ส.อบต.หมู่2


นางสาวโชติกา ยะแสน
ส.อบต.หมู่2


นายประเสริฐ ไชยวงค์
ส.อบต.หมู่3


นายไกรสร อินทอง
ส.อบต.หมู่3


นายเสถียร เตวิน
ส.อบต.หมู่4


นางบัวศรี คิมผล
ส.อบต.หมู่4


นายจรัญ นุตตะระ
ส.อบต.หมู่5


นางสิริวรรณ สุขสะบาย
ส.อบต.หมู่5


นางจีลา รังษี
ส.อบต.หมู่6


นายสนิท กิติกร
ส.อบต.หมู่6


นายศราวุฒิ หมื่นเจริญ
ส.อบต.หมู่7


นายวิเชียร ขานเพราะ
ส.อบต.หมู่7


นายวิบูลย์ โป่เก
ส.อบต.หมู่8


นายวิเชียน รัตนาบุญเลิศ
ส.อบต.หมู่8