ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,800
เดือนที่แล้ว
3,874
ปีนี้
2,800
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
122,725
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239
1
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสะลวงนอก นำกลุ่ม อสม.ตำบลสะลวง ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ตำบลสะลวง และ กศน.ตำบลสะลวง ร่วมดำเนินกิจกรรม kick off ร่วมกันเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจากท่านชัยณรงค์  นันตาสาย นายอำเภอแม่ริม เป็นประธาน

27 พฤษภาคม 2564

โครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 5 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลสะลวง หลํกสูตร : การจัดทำข้าวเกรียบฟักทอง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพแม่บ้านตำบลสะลวง เป็นการรวมกลุ่มในชุมชน สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลัก "เศรษฐกิจพอเพียง"

05 เมษายน 2564

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน จำนวน 85 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการรณรงค์/ป้องการการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

04 มีนาคม 2564

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยป้องการรักษาป่าที่ ชม.12(ห้วยทราย) และประชาชนหมู่ 4 บ้านกาดฮาว จำนวน 30 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

04 มีนาคม 2564

กิจกรรม จับและทำหมัน สุนัข/แมว จรจัด ในพื้้นที่วัดพระบาทสี่รอย,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม ได้ดำเนินกิจกรรม จับและทำหมัน สุนัข/แมว จรจัด ในพื้นที่วัดพระบาทสี่รอย เพื่อควบคุมจำนวนประชากร สุนัข/แมว ให้มีจำนวนที่เหมาะสม

03 มีนาคม 2564

กิจกรรม สำรวจร้านอาหาร และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 2 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดกิจกรรม สำรวจร้านอาหาร และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

02 มีนาคม 2564

กิจกรรมจัดเก็บและคัดแยกขยะอันตราย เพื่อรวบรวมให้ อบจ.เชียงใหม่ นำไปกำจัด,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมสนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ อสม.ตำบลสะลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกับ อสม.ตำบลสะลวง พร้อมทั้งให้กำลังใจ กับ อสม.ตำบลสะลวง ที่ได้ให้ความร่วมมือในเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน โรคโควิด19 อย่างเต็มที่ และร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

24 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับนักศึกษาชมรมกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก จำนวน 50 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ จำนวน 25 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย จำนวน 30 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

17 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12(ห้วยทราย) กำนันตำบลสะลวง ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก จำนวน 50 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 8 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง-ห้วยเต่ารู จำนวน 30 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป้องกันไฟป่า และประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก จำนวน 40 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ตามโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

15 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชในระบบไฮโดรพอนิกส์แบบ Floating System,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทีมวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชในระบบไฮโดรพอนิกส์แบบ Floating System ให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลสะลวง จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตำบลสะลวง

01 กุมภาพันธ์ 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (133 รายการ)