ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
698
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
26,681
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
61,175
ไอพี ของคุณ
18.206.194.134


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมมือกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ โดยได้ทำการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาจากเดิมเป็นไม้ซึ่งได้ถูกปลวกกัดกิน จึงได้ทำการเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กแทน พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนางคำปัน คำดี

25 พฤษภาคม 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้นำข้าวสารและไข่ไก่ไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลสะลวง

15 พฤษภาคม 2563

วันที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ให้การสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2563 ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมชุดกู้ชีพกู้ภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่รับเบี้ยยังชีพ หน่วยงานราชการและสถานที่สาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ซึ่งถือเป็นนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

02 เมษายน 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เครือข่ายป้องกันไฟป่า ประชาชนบ้านนาหืก หมู่ที่ 1 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า บริเวณป่าชุมชนเหล่าป่าคา รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านเมืองก๊ะ หมู่ที่ 5 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟ บริเวณห้วยเสือ-ห้วยแม่เหลาะ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป้องกันไฟป่าและ ประชาชนบ้านแม่ก๊ะเปียง หมูที่ 8  ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณดอยหลวงบ้านห้วยแม่ก๊ะเปียง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านพระบาทสี่รอย และเจ้าหน้าที่ทหารค่ากาวิละ ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณดอยตีนตก-ห้วยบ้านห่าง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

20 มีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านห้วยส้มสุก และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1(ห้วยทราย) ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยส้มสุก-ป่าตึง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

20 มีนาคม 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้ดำเนินกิจกรรมตาม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

16 มีนาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านกาดฮาว หมู่ที่ 4 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟ บริเวณป่าชุมชนบ้านกาดฮาว รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

13 มีนาคม 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

11 มีนาคม 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟบริเวณป่าชุมชนบ้านสะลวงนอก พร้อมที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

10 มีนาคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป้องกันไฟป่า และประชาชนบ้านสะลวงใน หมู่ที่ 2 ตำบลสะลวง ทำแนวกันไฟ  จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ห้วยบ้านห่าง  จุดที่ 2 ห้วยแล้ง จุดที่ 3 ขุมดิน และจุดที่ 4 ป่าช้าสาธารณประโยชน์ รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร

09 มีนาคม 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดโครงการ "เรียนรู้สู่โลกกว้าง" เพื่อให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสัตว์โลกต่างๆ โดยให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

27 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (109 รายการ)