ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
160
เดือนนี้
1,373
เดือนที่แล้ว
4,749
ปีนี้
15,013
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
49,507
ไอพี ของคุณ
3.226.243.36


วันที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ให้การสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2563 ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมชุดกู้ชีพกู้ภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่รับเบี้ยยังชีพ หน่วยงานราชการและสถานที่สาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ซึ่งถือเป็นนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

02 เมษายน 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เครือข่ายป้องกันไฟป่า ประชาชนบ้านนาหืก หมู่ที่ 1 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า บริเวณป่าชุมชนเหล่าป่าคา รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านเมืองก๊ะ หมู่ที่ 5 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟ บริเวณห้วยเสือ-ห้วยแม่เหลาะ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป้องกันไฟป่าและ ประชาชนบ้านแม่ก๊ะเปียง หมูที่ 8  ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณดอยหลวงบ้านห้วยแม่ก๊ะเปียง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านพระบาทสี่รอย และเจ้าหน้าที่ทหารค่ากาวิละ ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณดอยตีนตก-ห้วยบ้านห่าง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

20 มีนาคม 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านห้วยส้มสุก และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1(ห้วยทราย) ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยส้มสุก-ป่าตึง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

20 มีนาคม 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้ดำเนินกิจกรรมตาม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

16 มีนาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านกาดฮาว หมู่ที่ 4 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟ บริเวณป่าชุมชนบ้านกาดฮาว รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

13 มีนาคม 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟบริเวณป่าชุมชนบ้านสะลวงนอก พร้อมที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

10 มีนาคม 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป้องกันไฟป่า และประชาชนบ้านสะลวงใน หมู่ที่ 2 ตำบลสะลวง ทำแนวกันไฟ  จำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ห้วยบ้านห่าง  จุดที่ 2 ห้วยแล้ง จุดที่ 3 ขุมดิน และจุดที่ 4 ป่าช้าสาธารณประโยชน์ รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร

09 มีนาคม 2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดโครงการ "เรียนรู้สู่โลกกว้าง" เพื่อให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสัตว์โลกต่างๆ โดยให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริง ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

27 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ณ กองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน)

17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูยน์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสัตว์โลกต่างๆ โดยให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริง ณ สวนสัตว์แมลงสยามเชียงใหม่

14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง และพนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมถนนสายหลักในพื้นที่ตำบลสะลวง

11 กุมภาพันธ์ 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (106 รายการ)