ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
64
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
34,961
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
69,455
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23


การดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำหมัน (คุมกำเนิดแบบถาวร),องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม ดำเนินกิจกรรมทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ อาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

11 กันยายน 2563

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสะลวงนอก ชมรมอสม.ตำบลสะลวง และสถานศึกษาในตำบลสะลวง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยดำเนินการ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก

2.กิจกรรม Big Cleaning Day

3.สำรวจลูกน้ำยุงลาย

4.แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

5.การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่

11 กันยายน 2563

อบต.สะลวง จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร : ทำกล้วยฉาบ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

อบต.สะลวง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร : ทำกล้วยฉาบ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพภายในครัวเรือนและชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักการ "เศรษฐกิจพอเพียง"

27 สิงหาคม 2563

อบต.สะลวง จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร : หมูแดดเดียว,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

อบต.สะลวง จัดอบรมหลักสูตร : หมูแดดเดียว โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพภายในครัวเรือนและชุมชน สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักการ "เศรษฐกิจพอเพียง"

25 สิงหาคม 2563

อบต.สะลวง จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร : ทำแหนม,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 อบต.สะลวง ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร : การจัดทำแหนม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพภายในครัวเรือนและชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่มพูนรายได้ตลอดจนพึ่งพอตนเองโดยใช้หลักการ "เศรษฐกิจพอเพียง"

21 สิงหาคม 2563

อบต.สะลวง จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร : ทำขนมจีบ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อบต.สะลวง ได้จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลสะลวง "หลักสูตร : ทำขนมจีบ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพภายในครัวเรือนและชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพิ่มพูนรายได้ ตลอดจนพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักการ "เศรษฐกิจพอเพียง"

20 สิงหาคม 2563

อบต.สะลวง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมมือกันดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ โดยได้ทำการเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาจากเดิมเป็นไม้ซึ่งได้ถูกปลวกกัดกิน จึงได้ทำการเปลี่ยนโครงสร้างเหล็กแทน พร้อมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนางคำปัน คำดี

25 พฤษภาคม 2563

อบต.สะลวง จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้นำข้าวสารและไข่ไก่ไปแจกจ่ายให้กับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลสะลวง

15 พฤษภาคม 2563

อบต.สะลวง สนับสนุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ให้การสนับสนุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 เมษายน 2563

อบต.สะลวงดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2563 ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมชุดกู้ชีพกู้ภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่รับเบี้ยยังชีพ หน่วยงานราชการและสถานที่สาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ซึ่งถือเป็นนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

02 เมษายน 2563

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เครือข่ายป้องกันไฟป่า ประชาชนบ้านนาหืก หมู่ที่ 1 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า บริเวณป่าชุมชนเหล่าป่าคา รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านเมืองก๊ะ หมู่ที่ 5 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1 (ห้วยทราย) ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟ บริเวณห้วยเสือ-ห้วยแม่เหลาะ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 23 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายป้องกันไฟป่าและ ประชาชนบ้านแม่ก๊ะเปียง หมูที่ 8  ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณดอยหลวงบ้านห้วยแม่ก๊ะเปียง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

23 มีนาคม 2563

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 6,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านพระบาทสี่รอย และเจ้าหน้าที่ทหารค่ากาวิละ ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณดอยตีนตก-ห้วยบ้านห่าง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

20 มีนาคม 2563

โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านห้วยส้มสุก และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.1(ห้วยทราย) ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณป่าชุมชนบ้านห้วยส้มสุก-ป่าตึง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

20 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (118 รายการ)