ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
3,559
เดือนที่แล้ว
3,756
ปีนี้
7,315
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
19,710
ไอพี ของคุณ
3.80.4.76


องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง จัดพิธีเปิดอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ วันที่ 12 กันยายน 2562

12 กันยายน 2562

 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้จัด โครงการเพิ่มศักยภาพ พนังาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

30 สิงหาคม 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริเวณวัดประกาศธรรม  บ้านกาดฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

07 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ประธานโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม 10 (ห้วยทราย),ผู้นำชุมชนตำบลสะลวง, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสะลวงนอก ,คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกาดฮาว และข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารสส่วนตำบลสะลวง  ได้ร่วมจัดกิจกรมตามโครงการปลูกป่าสร้างฝาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

26 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 วัด

19 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัด "โครงการศุนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค" โดยมีนางวรรณา สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านสะลวงนอก เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ดังกล่าว

05 กรกฎาคม 2562

วันนี้ (11 มิถุนายน 2562) ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2 แสนตัว ณ อ่างเก็บน้ำป่าตึงเปียง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชการกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

11 มิถุนายน 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดโครงการ "ทำหมันสุนัขและแมวจรจัด" ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

31 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลสะลวง ได้จัด "โครงการเยาวชนวัยใส  ใส่ใจเพศศึกษา ต่อต้านยาเสพติด"  โดยมีร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว

21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 30 เมษายน  2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง  ได้จัด "โครงการคืนดวงใจให้พ่อแม่"  โดยมี นางรัสนา  แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว

30 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสะลวง ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าศูนย์พลังแผ่นดิน บ้านนาหืก หมูที่ 1 โดยมี่ท่าน สจ.จีระเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

13 เมษายน 2562

เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้ออกประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกกลุ่ม ทุกชนเผ่า ได้รับทราบถึงวันเลือกตั้ง และวิธีการเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง

22 มีนาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นเคลื่อนที่บริการประชาชนขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันท้องถิ่นไทย และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนทั้งในเรื่องการชำระภาษีเคลื่อนที่ การรับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การให้คำแนะนำด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การเกษตร รวมถึงงานด้านสาธารณสุข อาทิ แจกทรายอะเบท วัดความดัน ทำขนม ทำน้ำยาซักผ้า ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานข่วงดอกแก้ว หน้าวัดประกาศธรรม บ้านกาดฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลสะลวง

18 มีนาคม 2562

อบต.สะลวง ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชน 8 หมู่บ้าน จัดทำแนวกันไฟตามโครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

06 มีนาคม 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านสะลวงนอก ได้จัดอบรมกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติดพิชิตปัญหาท้องไม่พร้อมและความรุนแรงในวัยรุ่น" ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

06 มีนาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (84 รายการ)