ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
e-service

คะแนนITA
-:- ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยนช์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประชุมการกำหนดเขตพื้นที่ตำบลสะลวงในท้องที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 
-:- มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) 
-:- รายงานผลประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
-:- ประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 
กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566 (กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา)
โครงการจังหวัดเชียงใหม่สะอาด การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs -ประชารัฐ
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ “หลักสูตร การจัดดอกไม้ประดิษฐ์” หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร การทำแหนมตุ้มจิ๋ว” หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของศพด.บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพทย์มือถือ) กองการศึกษา 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพทย์มือถือ) กองช่าง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพทย์มือถือ) กองคลัง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพทย์มือถือ) สำนักปลัด 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขา อบต.สะลวง 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บ้านนาหืก 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 1 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 2 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 3 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย