ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566
????????เปิดรับสมัคร เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566
จำนวน 2 ศูนย์
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง
-สมัครได้ที่ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 1 มีนาคม 2566 - 28 เมษายน 2566
#เด็กที่สมัครต้องมีอายุระหว่าง 2 - 3 ปี และต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
****หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
3. สําเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
6. ต้องนําเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
7. ใบรับรองแพทย์หรือสมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน

 
13 กุมภาพันธ์ 2566