ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
1
ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
06 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยนช์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
25 สิงหาคม 2566

ประชุมการกำหนดเขตพื้นที่ตำบลสะลวงในท้องที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
04 สิงหาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
06 กรกฎาคม 2566

มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke),องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ
จากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)
ซึ่งพบมากในฤดูร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด หากไม่ได้รับรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้
26 เมษายน 2566

รายงานผลประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
18 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
07 เมษายน 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
07 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสนับสนุนและจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 

เพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนหนังสือ หรือร่วมบริจาคเงิน

เพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อขยายโอกาสให้แก่เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้

ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

 https://saranukromthai.or.th/index2.php

24 มีนาคม 2566

ประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เป็นประธาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้นำชุมชน ประธานแม่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการจัดประเพณีสงกรานต์และเห็นชอบกำหนดกิจกรรมการประกวดลาบ และส้มตำลีลา เพิ่มจากกิจกรรมรดน้ำดำหัวซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในตำบลได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป

 

17 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
23 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
16 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ช่องทาง  https://chiangmai.treasury.go.th/th/ 

16 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
????????เปิดรับสมัคร เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566
จำนวน 2 ศูนย์
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง
-สมัครได้ที่ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 1 มีนาคม 2566 - 28 เมษายน 2566
#เด็กที่สมัครต้องมีอายุระหว่าง 2 - 3 ปี และต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
****หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร
1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 ใบ
3. สําเนาทะเบียนบ้านและฉบับจริง จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาสูติบัตรและฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
6. ต้องนําเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
7. ใบรับรองแพทย์หรือสมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน
13 กุมภาพันธ์ 2566

รณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
13 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (283 รายการ)