ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
996
เดือนที่แล้ว
5,577
ปีนี้
44,590
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
164,515
ไอพี ของคุณ
3.236.146.28
1
ประกาศรับสมัครสมัครพนักงานขับรถยนต์,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง หรือ โทร.053-374355

06 ธันวาคม 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
30 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ รีบเข้าทำประโยชน์,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ประกาศ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. 2540

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือ ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ. 2522 

เพื่อให้เจ้าของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ทราบและดำเนินการตามระเบียบ และประกาศของกระทรวงมหาดไทย ต่อไป 

30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
12 ตุลาคม 2565

ขอประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
11 ตุลาคม 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
08 กันยายน 2565

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

26 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2565 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-374355 ในวันและเวลาราชการ

22 กรกฎาคม 2565

คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ",องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
18 กรกฎาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
05 กรกฎาคม 2565

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุง

ผ่านทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิ้งค์ ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
05 เมษายน 2565

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

              เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

              ในการนี้ ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ลดความเสี่ยงการทุจริตและพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA รวมไปถึงมีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

04 เมษายน 2565

รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
23 มีนาคม 2565

รายงานผลประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
22 มีนาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (255 รายการ)