ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
996
เดือนที่แล้ว
5,577
ปีนี้
44,590
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
164,515
ไอพี ของคุณ
3.236.146.28
นางรัชวรรณ คุ้มศรี
หัวหน้าสำนักปลัดนักทรัพย์นางสาวสุจินดา ปลอดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนักวิชาการสาธารณสุข(ว่าง)นางสาวพันธ์วิรา กะตะโท
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าที่ ร.ต.หญิงวนิดา ดุมไม้
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวทัศนีย์ บุญสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวแววประกาย มหาวัง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสารจีรนันท์ เดอแฮ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านเกษตร


นายชาตรี วิชัยมนตรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายอินทร พุทธเหมาะ
พนักงานวิทยุ


นายอำนวย ติ๊บพรม
พนักงานขับรถ


นางยุพิน ทางกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชูชาติ คำปิน
พนักงานขับรถ


นายมนเทียน อินโถ
คนงานทั่วไป


นางสาวอัญประเสริฐ รักดี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์


นางศรัญญา สาธุเม
แม่บ้าน