ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
นางรัชวรรณ คุ้มศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนุลักษณ์ ถามดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาวสุจินดา ปลอดภัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายโอชา ไชยโสดา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางสาวพันธ์วิรา กะตะโท
นิติกรปฏิบัติการ


ว่าที่ ร.ต.หญิงวนิดา ดุมไม้
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวทัศนีย์ บุญสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวแววประกาย มหาวัง
นักจัดการงานทั่วไป


นางสารจีรนันท์ เดอแฮ
คนงานทั่วไป


นายชาตรี วิชัยมนตรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นายอินทร พุทธเหมาะ
พนักงานวิทยุ


นายอำนวย ติ๊บพรม
พนักงานขับรถ


นางยุพิน ทางกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชูชาติ คำปิน
พนักงานขับรถ


นายมนเทียน อินโถ
คนงานทั่วไป


นางสาวอัญประเสริฐ รักดี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์


นางศรัญญา สาธุเม
แม่บ้าน