ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
5,577
ปีนี้
44,485
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
164,410
ไอพี ของคุณ
3.236.146.28
นางจุรีรัตน์ สุวรรณกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางดาราวัลย์ ภิญโญฤทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวพวงเพ็ญ แสงทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวจุฑารัตน์ ตนซื่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสุวารินทร์ พุทธเหมาะ
ผู้ช่วยปฏิบัติงานทั่วไป


นางสาวสุภาพร เย็นใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวทัศวรรณ ทองมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาววรางคณา ใจงาม
ผู้ช่วยปฏิบัติงานทั่วไป