ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
5,577
ปีนี้
44,485
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
164,410
ไอพี ของคุณ
3.236.146.28
นางสาวเนตรชนก กันธะวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวปรียานุช ขันตี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสุพัตรา ทองหลอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางอัมพร กิติกร
ครู ค.ศ.1


นางสาวกัลยา สุพงษ์ศรีกุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเนาวรัตน์ ธิมา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอมรรัตน์ เครือแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิไลวรรณ ปาลา
ผู้ดูแลเด็ก


นางดวงใจ เรือนคำ
ผู้ดูแลเด็ก