ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
นางสาวเนตรชนก กันธะวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวปรียานุช ขันตี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสุพัตรา ทองหลอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางอัมพร กิติกร
ครู ค.ศ.1


นางสาวกัลยา สุพงษ์ศรีกุล
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเนาวรัตน์ ธิมา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอมรรัตน์ เครือแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิไลวรรณ ปาลา
ผู้ดูแลเด็ก


นางดวงใจ เรือนคำ
ผู้ดูแลเด็ก