ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
1
กิจกรรมปลูกป่าสร้างฝาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 29 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับอำเภอแม่ริม หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.10 (ห้วยทราย) สหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด ผู้นำชุมชนตำบลสะลวง และประชาชนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าสร้างฝาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ภายใต้ระบบ การจัดการพื้นที่กับภารกิจของหน่วยงานและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน

29 สิงหาคม 2566

โครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566  (กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา),องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
27 กรกฎาคม 2566

โครงการจังหวัดเชียงใหม่สะอาด การจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs -ประชารัฐ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในพื้นที่และต้องการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยต่อเนื่องในแต่ละปีจึงจัดทำโครงการเชียงใหม่สะอาด การจัดการขยะมูลฝอยต่อเนื่องในแต่ละปี จึงได้จัดทำโครงการจังหวัดเชียงใหม่สะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐได้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างอบต. สะลวงผู้นำชุม ส.อบต. และ อสม.และประชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถุกต้องและเหมาะสม และสร้างรายได้ในครัวเรือน 

2.เพื่อลดขยะมูลฝอย

3.เพื่อลดการใช้วัสดุที่ทำให้เกิดขยะ เช่นใช้หลอดที่ใช่ซ้ำได้แทนหลอดพลาสติก หรือแก้วน้ำแทนแก้วพลาสติก 

 

27 มิถุนายน 2566

โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ “หลักสูตร การจัดดอกไม้ประดิษฐ์” หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.สะลวง
จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร การจัดดอกไม้ประดิษฐ์” หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
25 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร การทำแหนมตุ้มจิ๋ว” หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.สะลวง
จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร การทำแหนมตุ้มจิ๋ว” หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

24 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงร่วมกับโรงเรียนบ้านสะลวงนอก โรงเรียนบ้านกาดฮาว และศส.ปชต.ตำบลสะลวง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.

10 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ”หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 28 เมษายน 2566
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน
สำนักปลัด อบต.สะลวง
จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ”หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
28 เมษายน 2566

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสะลวง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ตำบลสะลวง กลุ่ม อสม.,อป.พร.และกลุ่มแม่บ้านในตำบลได้ร่วมจัดกิจกรรมขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์การแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมสืบสานเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งลาบพื้นเมือง การแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดสุราพื้นเมือง และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลสะลวง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ทำให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดีอบต.สะลวง
จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

18 เมษายน 2566

โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ “หลักสูตร ไส้กรอกอีสาน” หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 30 มีนาคม 2566
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.สะลวง
จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร ไส้กรอกอีสาน” หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

30 มีนาคม 2566

โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร ยาหม่องสมุนไพร” หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 29 มีนาคม 2566
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.สะลวง
จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร ยาหม่องสมุนไพร” หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

29 มีนาคม 2566

กิจกรรมงาน วันสตรีสากล ตำบลสะลวง ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 12 มีนาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายก อบต.สะลวง ร่วมกับ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตำบลสะลวง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงาน วันสตรีสากล ตำบลสะลวง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสตรีดีเด่นที่ทำคุณประโยน์ให้กับชุมชน และจัดกิจกรรมที่ สร้างความสามัคคี แสดงถึงศักยภาพ ของกลุ่มสตรี ตำบลสะลวง
12 มีนาคม 2566

โครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร สานตะกร้าหวายเทียม” หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 9-10 มีนาคม 2566
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.สะลวง
จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร สานตะกร้าหวายเทียม” หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
10 มีนาคม 2566

โครงการอบรมบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงได้ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรย์ หรือถังขยะครัวเรือนเพื่อลดปริมาณก็าชคาร์บอนมอนนอกไซด์ เพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยมีวัถุประสงค์ดังนี้ 

1.เพื่ออบรมให้ความรู้บริหารจัดการขยะในชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปขยายผลให้แก่ทุกครัวเรือน

2.เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนในการมีส่วนร่วมในชุมชน และกำหนดทิศทางการบริหารขยะ 

3.เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนและกำหนดทิศทางการบริหารขยะ

4.เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือให้การจัดการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

22 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร ขนมไทย” หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.สะลวง
จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร ขนมไทย” หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
17 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

12 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (186 รายการ)