ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
5,577
ปีนี้
44,485
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
164,410
ไอพี ของคุณ
3.236.146.28
1
โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก 0-3 ปี เพื่อสร้างชุมชนแห่งสุขภาวะ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดยร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เป็นประธานงานเปิดพิธี โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก 0-3 ปี เพื่อสร้างชุมชนแห่งสุขภาวะ กิจกรรมอบรมโครงการอาสาสมัครนมแม่ โดยมีวิทยาการจากโรงพยาบาลแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
11 พฤศจิกายน 2565

โครงการตำบลสีขาว,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดยร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ริม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านในตำบลสะลวง ตลอดถึงฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดในร่างตามโครงการตำบลสีขาว ผลการตรวจไม่พบสารเสพในร่างกายแต่อย่างใด

31 ตุลาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 3 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง พร้อมด้วยผู้นำส่วนท้องถิ่น ปลัด และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมเข้าบ้านเรือน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 จำนวนทั้งสิ้น115 ครอบครัว

03 ตุลาคม 2565

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 31 สิงหาคม 2565
           ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านกาวฮาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง
ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
31 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงจัดโครงการอบรมเพิิ่่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจรติ และบริการประชาชนด้วยมิตรไมตรี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทาง

30 สิงหาคม 2565

โครงการปลูกป่าสร้างฝ่าย "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้าน",องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 22 กรกฏาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสะลวง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.12(ห้วยทราย)
ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าสร้างฝาย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
จึงได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”
22 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
12 กรกฎาคม 2565

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ “หลักสูตร กระหรี่ปั๊บ” หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
ได้ จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลสะลวง “หลักสูตร กระหรี่ปั๊บ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้

20 มิถุนายน 2565

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
20 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ "หลักสูตร ขนมไทย" หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้ นางรัสนา แสงทอง ปลัด อบต.สะลวง
เป็นประธานในการเปิดอบรม การจัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร ขนมไทย”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
17 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ "หลักสูตร สาคูไส้หมู และข้าวเกรียบปากหม้อ" หมู่ที่ 6 พระบาทสี่รอย,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน
จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร สาคูไส้หมู และข้าเกรียบปากหม้อ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
30 พฤษภาคม 2565

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ “หลักสูตร การทำจิ้นส้มหมูและแหนมซี่โครง” หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
ได้ จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในตำบลสะลวง “หลักสูตร การทำจิ้นส้มหมูและแหนมซี่โครง”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เพื่อให้กลุ่มสตรี แม่บ้าน มีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้
24 พฤษภาคม 2565

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
      องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรี โกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง พร้อมด้วย       ผู้นำส่วนท้องที่ ปลัด สมาชิก และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลสะลวง ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 32 ราย
17 พฤษภาคม 2565

 คณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

           คณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและผู้นำชุมชนเข้ารับการตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐาน          ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง

12 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อ วันที่ 13 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง นำโดย ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์ ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสะลวง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรแพทย์ตำบลสะลวง กลุ่ม อสม.,อป.พร.และกลุ่มแม่บ้านในตำบลได้ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลสะลวงทั้ง 8 หมู่บ้าน

26 เมษายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (165 รายการ)