ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.256214 ก.ย. 2563
2ระเบียบงานสารบรรณ30 มี.ค. 2563
3สรุปบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น2 ม.ค. 2563
4สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง8 ต.ค. 2562
5พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ14 ส.ค. 2562
6คู่มือ อพ.สธ13 ส.ค. 2562
7คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น17 ก.ค. 2562
8คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการครู15 พ.ค. 2562
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ18 ม.ค. 2562

1