ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.256621 เม.ย. 2566
2ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.256621 เม.ย. 2566
3การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256621 เม.ย. 2566
4ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256621 เม.ย. 2566
5ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256621 เม.ย. 2566
6หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2512 ม.ค. 2565
7การวางแผนกำลังคน/การพัฒนาบุคลากร/การประเมินผล11 ม.ค. 2565
8การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร9 ธ.ค. 2564
9ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แ26 ธ.ค. 2564
10กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด718 ธ.ค. 2564
11ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)18 ต.ค. 2564
12หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 256415 ก.พ. 2564
13หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 21 เม.ย. 2563
14มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้อ23 มี.ค. 2563
15หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร23 ม.ค. 2563
16มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่23 ม.ค. 2563
17หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ10 ม.ค. 2563
18คู่มือการปฏิบัติงาน พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น18 ต.ค. 2562
19หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร1 ต.ค. 2562
20ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง30 พ.ค. 2562

1 2   >>  >|