ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
996
เดือนที่แล้ว
5,577
ปีนี้
44,590
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
164,515
ไอพี ของคุณ
3.236.146.28
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2512 ม.ค. 2565
2การวางแผนกำลังคน/การพัฒนาบุคลากร/การประเมินผล11 ม.ค. 2565
3การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร9 ธ.ค. 2564
4ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แ26 ธ.ค. 2564
5กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด718 ธ.ค. 2564
6ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)18 ต.ค. 2564
7หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 256415 ก.พ. 2564
8หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 21 เม.ย. 2563
9มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้อ23 มี.ค. 2563
10หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร23 ม.ค. 2563
11มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่23 ม.ค. 2563
12หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ10 ม.ค. 2563
13คู่มือการปฏิบัติงาน พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น18 ต.ค. 2562
14หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร1 ต.ค. 2562
15ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง30 พ.ค. 2562
16มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.สายงานการสอน (3 เม.ย. 2562
17มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน15 ก.ค. 2561
18มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.256011 ก.ค. 2560
19ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย22 มี.ค. 2560
20คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน8 ม.ค. 2559

1 2   >>  >|