ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662 ก.พ. 2566
2ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง1 มี.ค. 2565
3การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน6 ม.ค. 2565
4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25655 ม.ค. 2565
5มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์25 ก.ค. 2562
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11 ก.ค. 2562
7มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ18 มิ.ย. 2562
8มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ11 ม.ค. 2562
9มาตรการป้องกันการรับสินบน6 พ.ย. 2561
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ25 ต.ค. 2561
11มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการท11 ต.ค. 2561
12มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2561

1