ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 223 ธ.ค. 2562
2รายรับ - รายจ่าย จริง ประจำปีงบประมาณ 256211 ต.ค. 2562
3 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256211 ต.ค. 2562
4รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 49 ต.ค. 2562
5แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 130 ก.ย. 2562
6รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 34 ก.ค. 2562
7แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 41 ก.ค. 2562
8รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 4 เม.ย. 2562
9แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่3 2 เม.ย. 2562
10รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 256118 ม.ค. 2562
11รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561)9 ม.ค. 2562
12แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่2 2 ม.ค. 2562
13งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 24 ต.ค. 2561
14แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562 ไตรมาสที่1 1 ต.ค. 2561
15รายงานผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 8 ต.ค. 2561
16รายงานผลการดำเนินงาน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 มีนาคม 2561) 4 เม.ย. 2561
17รายงานทางการเงิน : รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 256019 ต.ค. 2560
18 รายงานทางการเงิน : งบแสดงฐานะการเงิน ปี 255819 พ.ย. 2558
19 รายงานทางการเงิน : กระดาษทำการ ปี 5714 พ.ย. 2557
20รายงานทางการเงิน : งบทดลอง ปี 2556 (หลังปิดบัญชี)12 ต.ค. 2556

1 2   >>  >|