ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
341
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
6,370
ปีนี้
41,648
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
208,550
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งมอบหมายอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิ11 ม.ค. 2565
2คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราช11 ม.ค. 2565
3คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด29 ต.ค. 2564
4คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง29 ต.ค. 2564
5คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหน่วยตรวจสอบภายใน29 มิ.ย. 2564
6คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด29 มิ.ย. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง29 มิ.ย. 2564
8คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง29 มิ.ย. 2564
9คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม29 มิ.ย. 2564
10คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน16 มิ.ย. 2564
11คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง29 เม.ย. 2564
12คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา29 เม.ย. 2564
13รายงานผลการปฏิบัติงานที่ปลัดมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน2 ต.ค. 2563
14คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง1 ก.ค. 2563
15คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล11 ม.ค. 2563
16คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล15 ต.ค. 2562
17คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 ต.ค. 2562
18คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง15 ต.ค. 2562
19คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 15 ต.ค. 2562

1