ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
105
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
891
เดือนที่แล้ว
5,577
ปีนี้
44,485
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
164,410
ไอพี ของคุณ
3.236.146.28
1
โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ Developmental Surveillance and Promotion Manual (,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว จัดโครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้เครื่องมือ Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) ให้กับครูและผู้ปกครอง โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

02 พฤศจิกายน 2565

โครงการป้องกันฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก 0-3 ปี เพื่อสร้างชุมชนสุขภาวะ กิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการโครงการป้องกันฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

15 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ของศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
04 กรกฎาคม 2565

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้าน (Home-Based learning) และการเปิดเรียนในศ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะเปิดเรียนและจัดการเรียนรูปแบบปกติ (On-site) ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
07 มิถุนายน 2565

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านการฮาว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลสะลวง

11 พฤษภาคม 2565

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดทำ "โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง" เพื่อให้ความรู้กับเด็กปฐมวัยได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากสถานที่จริง ณ เอเลเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์คเชียงใหม่

29 มีนาคม 2564

อบรมวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง ได้จัดโครงการอบรมวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

15 กันยายน 2563

อบรมวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว ได้จัดโครงการ อบรมวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

14 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กปลอดโรค",องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง จัดทำ "โครงการอบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็กปลอดโรค" โดยมีนายเอกลักษณ์ ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

24 สิงหาคม 2563

โครงการหนูน้อยนักธรรมะ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาวได้จัดโครงการหนูน้อยนักธรรมะ เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยฝึกสมาธิขั้นต้นฝึกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดประกาศธรรม

14 สิงหาคม 2563

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาวร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมี ร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

 

31 มกราคม 2563

โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง,saluanglocal.go.th

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาดฮาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้จัด "โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาเด็กปฐมวัย" โดยมีร้อยตำรวจตรีโกมินทร์  ทิพจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงเป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เรื่องโภชนา สามารถดูแลภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามวัย

28 สิงหาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)