ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
3,449
เดือนที่แล้ว
3,956
ปีนี้
19,189
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
186,091
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149
e-service

คะแนนITA
-:- มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพ จากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
-:- ประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
-:- ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 
-:-  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร การทำแหนมตุ้มจิ๋ว” หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อสุขภาพ”หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ “หลักสูตร ไส้กรอกอีสาน” หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก
โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ“หลักสูตร ยาหม่องสมุนไพร” หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนกรองโซล่า 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งจ 5116 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กบ 9787 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 1 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 2 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาหืก จุดที่ 3 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก จำนวน 3 สาย 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการขยายไหล่ทางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 
-:- ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย