ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัด

เฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
142
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
3,129
เดือนที่แล้ว
3,633
ปีนี้
32,813
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
111,180
ไอพี ของคุณ
18.204.2.231
e-service
-:- ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
-:- ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
-:- ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้า 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 
-:- ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education 
-:- งบรายรับ-รายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 2
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 4
กิจกรรม จับและทำหมัน สุนัข/แมว จรจัด ในพื้้นที่วัดพระบาทสี่รอย
กิจกรรม สำรวจร้านอาหาร และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกบิดประตู 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครเลือกตั้ง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฉากกั้นพลาสติก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียงประจำเดือน ตุลาคม 2564 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาด อบต.สะลวง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปฏิบัติงานทั่วไป ประจำกองคลัง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองคลัง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างสถานนีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 
-:-  ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต.สะลวง 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน กันยายน 2564 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน สิงหาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน มิถุนายน 2564 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน เมษายน 2564 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย