ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
139
เมื่อวานนี้
157
เดือนนี้
3,512
เดือนที่แล้ว
3,899
ปีนี้
19,202
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
139,127
ไอพี ของคุณ
3.236.97.59
e-service
-:- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 
-:- การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- รายงานผลประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ “หลักสูตร การทำจิ้นส้มหมูและแหนมซี่โครง”
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 คณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
กิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมชุดตรวจ ATK 1,000 ชุด ให้รพ.สต.สะลวงนอก
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลสะลวง“หลักสูตร ขนมหม้อแกง”

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง ม.8 บ้านแม่ก๊ะเปียง จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 
-:- ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ศพด.บ้านกาดฮาว 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างรางรระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่่ 2 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย