ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,814
ปีนี้
34,961
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
69,455
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23-:- ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- เชิญชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3  
-:- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบใบคำร้องขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ 
การดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำหมัน (คุมกำเนิดแบบถาวร)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อบต.สะลวง จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร : ทำกล้วยฉาบ
อบต.สะลวง จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร : หมูแดดเดียว
อบต.สะลวง จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร : ทำแหนม
อบต.สะลวง จัดทำโครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หลักสูตร : ทำขนมจีบ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,700 บาท 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์  
-:- ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ศพด.บ้านแม่ก๊เปียง (3 รายการ) 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (เพิ่มสวนหย่อมให้แก่ชุมชน)  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
-:- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 25633 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   คู่มือประชาชน   E-service   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย