ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
3,305
เดือนที่แล้ว
3,528
ปีนี้
32,782
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
152,707
ไอพี ของคุณ
3.238.90.95
e-service

คะแนนITA
-:- เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ  
-:- คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 
-:- แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 
-:- การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- รายงานผลประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงจัดโครงการอบรมเพิิ่่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานประจำปี 2565
โครงการปลูกป่าสร้างฝ่าย "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้าน"
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ “หลักสูตร กระหรี่ปั๊บ” หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค,ซ่อมแซ่มและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 8 บ้านแม่กีะเปียง 
-:- ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ศพด.บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ 9787 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างรางรระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่่ 2 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย