ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
2,126
เดือนที่แล้ว
3,247
ปีนี้
17,640
ปีที่แล้ว
43,873
ทั้งหมด
96,007
ไอพี ของคุณ
35.173.234.169
e-service
-:- ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education 
-:- งบรายรับ-รายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 
-:- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
-:- รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
-:- โครงการอบรมกฎหมายเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-:- ใครบ้างฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ได้ ใช่เราหรือเปล่า...ตามไปดูกันเลยครับ 
-:- สรุปมาตรการการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดเชียงใหม่ 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 2
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 4
กิจกรรม จับและทำหมัน สุนัข/แมว จรจัด ในพื้้นที่วัดพระบาทสี่รอย
กิจกรรม สำรวจร้านอาหาร และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.สะลวง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ ของโรงเรียน 3 แห่ง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจัดทำเอง  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
ประกาศราคากลาง
-:-  ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต.สะลวง 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน เมษายน 2564 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน มกราคม 2564 
-:- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดิือน ธันวาคม 2563 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปี2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย