ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
806
เดือนที่แล้ว
2,397
ปีนี้
26,789
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
61,283
ไอพี ของคุณ
3.226.97.214-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3  
-:- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบใบคำร้องขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ 
-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯเพือการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
-:- ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯเพื่อการติดต่ดทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน 
อบต.สะลวง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
อบต.สะลวง จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อบต.สะลวง สนับสนุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อบต.สะลวงดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 1
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัสน์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างราวกันตก ม.2  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
-:- ประกาศ ผู้ชนะจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 460 บาท 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายสะพาน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ศพด.บ้านกาดฮาว 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
-:- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 25633 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   คู่มือประชาชน   E-service   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย