ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
192
เดือนนี้
4,595
เดือนที่แล้ว
5,064
ปีนี้
23,299
ปีที่แล้ว
22,099
ทั้งหมด
57,793
ไอพี ของคุณ
18.206.187.81-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2  
-:- ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 
-:- ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
-:- ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1  
-:- ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศ เรื่องอัตราภาษีป้าย ปีภาษี 2563 
-:- ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนต 
อบต.สะลวง ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
อบต.สะลวง จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อบต.สะลวง สนับสนุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อบต.สะลวงดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 1
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 680 บาท 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระ) 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค์ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายสะพาน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูง ศพด.บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกทาง 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างหอถังสูง 150,000 บาท 
-:- ประกาศ ราคากลางก่อสร้างรั้วประตูทางเข้าออก อบต.สะลวง 500,000 บาท 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนสังกะสี 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 
-:- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน มีนาคม 25633 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1  
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย