ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
สายตรงนายก

ปลัดระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
132
เดือนนี้
2,683
เดือนที่แล้ว
4,372
ปีนี้
16,109
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
28,504
ไอพี ของคุณ
34.204.203.142องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการในตำบลสะลวง ราย นายจะแฮ จะ
ประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชน
ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมเตาเผาขยะบ้านสะลวงใน
โครงการเปิดอาคารสำนักงานและอาคารอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
โครงการเพ่ิมศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน"

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 20,000 บาท 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,030.-บาท 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของโรงเรียน 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 6 
ประกาศราคากลาง
-:-  ประกาศราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 
-:- ประกาศราคากลาง ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศพด.ในสังกัด อบต.สะลวง 
-:- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ 2 บ้านสะลวงใน 
-:- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย