ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
96
เดือนนี้
2,800
เดือนที่แล้ว
3,874
ปีนี้
2,800
ปีที่แล้ว
41,558
ทั้งหมด
122,725
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239
e-service
-:- รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 2 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
-:- ประกาศขายพัสดุชำรุด กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 
-:- รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน 
-:- ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
-:- ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
-:- รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โครงการอบรม/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 2
โครงการรณรงค์/ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า หมู่ที่ 4
กิจกรรม จับและทำหมัน สุนัข/แมว จรจัด ในพื้้นที่วัดพระบาทสี่รอย
กิจกรรม สำรวจร้านอาหาร และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานในปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาตั้งศูนย์ปรับถ่วงล้อ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานข้ามห้วย อ่างเก็บน้ำ ม.2 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่า 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างสถานนีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 
-:-  ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
-:- ประกาศ รายละเอียดราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศรายละเอียดราคากลาง ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ อบต.สะลวง 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน กันยายน 2564 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน สิงหาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน กรกฎาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซืื้้อจัดจ้างตาม แบบ สขร.เดือน มิถุนายน 2564 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย