ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
196
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
3,392
เดือนที่แล้ว
3,453
ปีนี้
10,077
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
176,979
ไอพี ของคุณ
44.200.171.156
e-service

คะแนนITA
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
-:- ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 
-:-  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศรับสมัครสมัครพนักงานขับรถยนต์ 
-:- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ รีบเข้าทำประโยชน์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก 0-3 ปี เพื่อสร้างชุมชนแห่งสุขภาวะ
โครงการตำบลสีขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงจัดโครงการอบรมเพิิ่่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้า 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
-:- ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ของศพด.บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแนวกันไฟป่า หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแนวป้องกันไฟป่า หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศาลาอเนกประสงค์ป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก จำนวน 3 สาย 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการขยายไหล่ทางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย